Generelt​

 • Vi gør opmærksom på, at vores træningsområde er videoovervåget.
 • Der vil undertiden blive taget billeder til brug på de sociale medier.​​

Alkohol, rusmidler, rygning af enhver slags, e-cigaretter, snusposer mm..

Regler

 • Det er ikke tilladt at træne, når du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.
 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller euforiserende stoffer i foreningens lokaler.
 • Det er ikke tilladt at benytte nogen for for cigaretter, el-cigaretter, snus, snusposer, eller lignende i foreningens lokaler

Hvornår gælder politikken

I hele træningscentrets åbningstid og for alle medlemmer.

Hvor gælder politikken

Motionscentrets indendørs/udendørs arealer, samt udendørs ved indgangspartiet.

​Persondataforordningen (GDPR)

Registrering af oplysninger

De personoplysninger, som HadstenMotion.dk registrerer kan for eksempel omfatte dit navn, din adresse, din e-mailadresse, din fødselsdato, dit køn og lignende identifikations samt login oplysninger.

Formål​

HadstenMotion.dk registrerer dine personoplysninger for at være i stand til at gennemføre din tilmelding/booking, eller for at levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter samt for at være i stand til at fremsende opkrævninger og oplysninger vedrørende dine abonnementer, klippekort, tilmeldinger og bookinger.

Sletning af personlige data

Du har mulighed for at anmode HadstenMotion.dk om at få slettet alle dine personlige oplysninger fra booking systemet. Det skal dog understreges, at dette kun kan ske, såfremt der ikke er forhold hos HadstenMotion.dk som bevirker, at data skal bibeholdes.

Af hensyn til bogføringsloven vil fakturaer blive bibeholdt i systemet i minimum 5 år.

Antidoping politik for HadstenMotion.dk

Formål

Antidoping politikken skal medvirke til at

 • skabe et attraktiv træningsmiljø for alle – uanset alder, køn, etnisk oprindelse
 • fastholde HadstenMotion.dks gode image og sikre, at den kan leve op til krav om kvalitet
 • skabe en træningskultur der forebygger brug af doping
 • sikre indgriben ved mistanke om, eller konstateret, brug af doping
 • skabe debat og åbenhed om emnet for at imødegå fordomme og tabuer
 • sikre tilgængelighed til materialer og information om doping og dopingens konsekvenser

Indhold

Indholdet af denne antidoping politik er tilvejebragt af hensyn til medlemmernes sikkerhed, samt af hensyn til foreningens omdømme og evne til at organisere træning / motion for alle interesserede. Det er foreningens generelle holdning, at træning/motion og indtagelse af doping ikke hører sammen. Alle medlemmer er forpligtet til at efterleve antidoping politikken.

Hvem gælder antidoping politikken for

Foreningens antidoping politik gælder for alle medlemmer/medarbejdere – også vikarer, m.v. – samt for alle, der opholder sig i træningscentret eller er på besøg i træningscentret.

Hvor gælder antidoping politikken

Politikken gælder på alle foreningens adresser. Den gælder også, når et medlem deltager i eksterne aktiviteter, f.eks. træning uden for centrets lokaler, eksterne møder, eksterne kurser m.v.

Undtagelser

Der er ingen undtagelser fra politikken.

Nøglepersoner

Formålet med at have nøglepersoner er at
 • sikre rettidig indgriben over for mistanke om/brug af doping
 • gøre problemet synligt for medlemmerne
 • sikre, at bekymringssamtaler om doping misbrug, sker på en ansvarlig, respektfuld og kompetent måde
Alle bestyrelsesmedlemmer er nøglepersoner. Alle nøglepersoner kan kontaktes via tlf. nr. 2139 5722 eller via mail til info@hadstenmotion.dk. Alle nøglepersoner har kompetence til at indkalde et medlem til en bekymringssamtale ved mistanke om brud på foreningens antidoping politik.

Hvad er en bekymringssamtale og hvordan foregår den

Såfremt en nøgleperson får mistanke om, at en person A med tilknytning til foreningen bruger forbudte stoffer, så vil A blive indkaldt til en bekymringssamtale. Ved bekymringssamtalen deltager 2 – 3 nøglepersoner. Er A under 18 år bliver forældremyndighedsindehaveren også indkaldt til samtalen. Under mødet vil A blive gjort bekendt med hvilke observationer, der ligger til grund for indkaldelsen. A er forpligtiget til at deltage i samtalen. Møder A ikke op til samtalen, eller ønsker A ikke at deltage i samtalen, så vil A´s medlemskab blive ophævet med øjeblikkelig virkning. Der udfærdiges et referat af mødet, som opbevares af HadstenMotion.dk. Såfremt bestyrelsen vælger at stille nogle krav til A i forbindelse med samtalen, så skal disse krav efterleves. Efterleves kravene ikke, medfører det tab af medlemskab.

Medlemmernes ret og pligt

HadstenMotion.dk er medlem af DGI og Antidoping Danmark (ADD), og alle medlemmer er pligtige til at medvirke ved en doping test udført i forbindelse med Antidoping Danmarks fremmøde i foreningens lokaler og til foreningens aktiviteter. Det betyder, at du som medlem er forpligtiget til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra ADD forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve.

En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til ADD, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet DGI og ADD. ​​

Fortrolighed

Alle medlemmers oplysninger behandles fortroligt. Dog vil der efter en positiv dopingprøve, eller hvis man har nægtet af lade sig teste, ske offentliggørelse af resultat og konsekvens, dels i centrets lokaler og dels i DGI`s blad UDSPIL.

Fælles ansvar

Vi har alle et fælles ansvar for at HadstenMotion.dk er fri for doping.

Konsekvenser ved et brud på antidoping politikken

Hvis et medlem overtræder bestemmelserne i antidoping politikken, eller ikke overholder de indgåede aftaler, vil medlemmet blive udelukket fra træning / deltagelse i foreningens aktiviteter. Udelukkelsen er på minimum 2 år fra alle DGI centre og aktiviteter. I gentagelsestilfælde er udelukkelsen på livstid for foreningens vedkommende.

SPØRGSMÅL TIL Hadstenmotion.dk?​

​Vi besvarer henvendelser inden for 48 timer på hverdage.

​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

KONTAKT OS OG HØR MERE ELLER MELD DIG IND I DAG

​Hvis du har spørgsmål til os angående vores center, vores maskiner, holdtræning, medlemskab eller noget helt andet, så er du meget velkommen til at kontakte os via kontaktformularen.

Kontaktinformation

Telefon: 21 39 57 22

E-mail: info@hadstenmotion.dk

Nørregade 2, 8370 Hadsten

Klik her for rutevejledning

Følg os på sociale medier

facebook-logo_1967  instagram-logo-2_1970

Åbningstider

Åbningstider for fri træning:

Mandag - Søndag: 05.00 - 23.00

Åbningstider for formiddagstræning:

​Mandag - Søndag: 05.00 - 14.00

Helligdage: Der er åbent som på den tilsvarende ugedag med mindre andet oplyses

HadstenMotion.dk – CVR: 28396287