Personale + bestyrelse2021-07-09T05:55:04+00:00

Personale + bestyrelse

Personale:
Centerleder: Susanne Andreasen – kontaktes på info@hadstenmotion.dk
Holdansvarlig/instruktøransvarlig: Susanne Andreasen – kontaktes på info@hadstenmotion.dk
Centermedarbejder: Knud Christensen – kontaktes på info@hadstenmotion.dk
Centermedarbejder: David Østergaard Emig – kontaktes på info@hadstenmotion.dk
Facebook  – HadstenMotion.dk:
Trine Hagemann, Ulla Bahnsen, Knud Christensen, David Østergaard Emig, Susanne Andreasen.
Foreningens bestyrelse:
Formand: Karsten Høgh
Kasserer: Ulla Bahnsen
Bestyrelsesmedlemmer: Trine Merete Hagemann – Ole Tødt – Lars Petersen
Suppleanter til bestyrelsen: Louise Stæhr – Line Blichfeldt
HadstenMotion.dk kan kontaktes på info@hadstenmotion.dk
eller mobiltelefonnummer 2139 5722.
Kontakt os via linket KONTAKT.