Personale + bestyrelse2021-01-13T06:27:31+00:00

Personale + bestyrelse

Personale:
Centerleder: Susanne Andreasen – kontaktes på hadstenmotion@sport.dk
Holdansvarlig/instruktøransvarlig: Susanne Andreasen – kontaktes på hadstenmotion@sport.dk
Centermedarbejder: Knud Christensen – kontaktes på hadstenmotion@sport.dk
Centermedarbejder: David Østergaard Emig – kontaktes på hadstenmotion@sport.dk
Facebook  – HadstenMotion.dk:
Trine Hagemann, Ulla Bahnsen, Knud Christensen, David Østergaard Emig, Susanne Andreasen.
Foreningens bestyrelse:
Formand: Ulla Bahnsen
Kasserer: Knud Christensen
Bestyrelsesmedlemmer: Ole Tødt -Karsten Høgh – Bruno Kolding
Suppleanter til bestyrelsen: Frank Larsen – Line Blichfeldt
HadstenMotion.dk kan kontaktes på hadstenmotion@sport.dk eller mobiltelefonnummer 2139 5722.
Kontakt os via linket KONTAKT.