Historie HM2020-10-28T20:17:07+00:00

Historie HadstenMotion.dk

HM har eksisteret som forening siden september 1999.
Formålet med HM har lige siden starten været gennem forskellige motionsaktiviteter, som fitness- og styrketræning, at højne livskvaliteten for foreningens medlemmer.
Vi har til huse i  Sundhedshuset, Nørregade 2, 8370 Hadsten.
HM er en forening og dens øverste ledelse er en bestyrelse på 5 personer.
Den daglige ledelse varetages af både lønnet og ulønnet personale. Se under BESTYRELSE/PERSONALE.