Børn i motionscentret2018-11-15T21:53:09+00:00

Børn i motionscentret

Bestyrelsen har besluttet følgende regler for børns ophold i Hadsten Motionsforenings lokaler:
1. Børn under 14 år er ikke velkomne i centret.
Det betyder, at man ikke må tage sine børn med til træning – heller ikke selv om de bare skal sidde og kigge på.
Det gælder uanset om der er tale om holdtræning eller træning i motionscentrets styrketræningslokale.
Personer på 14 år og derover SKAL have deres eget træningsabonnement.
Undtagelser:
1. Børn, som er så små, at de ligger i lift, må fortsat gerne medtages i centret.
2. Børn mellem 10 og 13 år, der har tegnet et træningsabonnement(børneabonnement), og som er i følge med en af sine forældre (subsidært en anden voksen på samme alder som en forælder – ikke en storebror på 18 år). Den voksne skal have sit eget træningsabonnement. Den voksne kan ikke bare nøjes med at sidde og kigge på.
Et barn ml. 10 og 13 år får ikke udleveret sin egen nøglebrik, og må ikke færdes alene i motionscentret.
Barnets træning/ophold i centret sker under opsyn af den voksne, og sker på den voksnes ansvar.
Et barn ml. 10 og 13 år kan IKKE deltage i holdtræning – heller ikke sammen med den voksne.
3. Skoleklasser og andre arrangementer. I sådanne tilfælde vil der være voksne til stede – enten lærere fra skolen eller voksne repræsentanter fra motionscentret.