Børn i motionscentret2022-06-16T12:58:05+00:00

Børn i motionscentret

Bestyrelsen har vedtaget følgende regler for børns ophold i HadstenMotion.dk´s lokaler:
1. Børn  mellem 10-13 år kan træne sammen en en forældre i motionscentret. (Personer på 14 år og derover skal have deres eget træningsabonnement.)
Der er dog visse undtagelser:
1. Børn, som er så små, at de ligger i lift/skråstol, må gerne medtages i centret.
2. Børn, som er gamle nok til at sidde i vores cafeområde og beskæftige sig selv, imens at den voksne træner i styrke/cardioområdet.
Barnet skal forblive i cafeområdet og må IKKE bevæge sig rundt i styrke/cardioområdet.
Reglen gælder IKKE, såfremt den voksne deltager på et hold i et af holdsalene.
3. Børn mellem 10 og 13 år, der har tegnet et træningsabonnement(børneabonnement), og som er i følge med en af sine forældre (subsidært en anden voksen på samme alder som en forælder – ikke en storebror på 18 år).
Den voksne skal have sit eget træningsabonnement.
Den voksne kan ikke bare nøjes med at sidde og kigge på.

Et barn ml. 10 og 13 år får ikke udleveret sit eget medlemskort, og må ikke færdes alene i motionscentret.
Barnets træning/ophold i centret sker under opsyn af den voksne, og sker på den voksnes ansvar.
Et barn ml. 10 og 13 år kan IKKE deltage i holdtræning – heller ikke sammen med den voksne.
4. Skoleklasser og andre arrangementer. I sådanne tilfælde vil der være voksne til stede – enten lærere fra skolen eller voksne repræsentanter fra motionscentret.